Registrer oppmøte og betaling

Hold oversikt over oppmøte og hvilke klienter som har betalt
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 10 måneder siden
Gå inn på en klient og naviger til fanen Booking.

  1. Klikk på Sett til møtt dersom klienten møtte til timen.
  2. Dersom pasienten ikke møtte eller timen ble avlyst, klikk på de tre prikkene for å se flere valg.
  3. Etter at du har registrert oppmøtestatus åpnes muligheten for å registrere betaling. Klikk på beløpet for å registrere betalingen.
  4. Oppgi beløp, hvilket betalingsmiddel som ble benyttet og betalingsdato. Om timen ikke skal belastes, sett pris til 0 kr.
Dersom du har fakturert klienten kan du oppgi fakturanummeret slik at det blir enkelt å finne igjen riktig faktura senere. Merk at Konfidens ikke sender fakturaer, det må du gjøre fra et regnskapsprogram eller lignende.

Gjøre endringer

  • For å endre oppmøtestatus, klikk på de tre prikkene til høyre for timen og bytt til en annen status.
  • For å endre registrert betaling, klikk på beløpet for å åpne betalingsmenyen på nytt.
  • Om du feilaktig har markert en time som betalt, klikk på prikkene til høyre og velg «Fjern betaling»


Rask oversikt med fargekoder

De fargede prikkene til venstre i listen indikerer oppmøtestatusen, slik at du kan få et raskt overblikk over klientens historikk.

Grønn = møtt
Gul = kansellert
Rød = ikke møtt
Grå = enda ikke registrert

Svarte dette på spørsmålet ditt?