Invitere klient til time

Du kan invitere klienter til time gjennomført i klinikk, eller over video via kalenderen.
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 10 måneder siden

Pris, varighet og video er satt gjennom tjenestens standardinnstillinger, men kan overstyres i boksene nederst i skjemaet.

Se hvordan du oppretter og endrer tjenester i denne hjelpeartikklen.

For å invitere en klient til time:

  1. Gå til «Kalender», klikk + ikonet
  2. Søk opp klienten, og fyll ut skjemaet.
  3. Klikk «Inviter klient»

Dersom «Timebekreftelse på SMS» er huket av, vil klienten nå motta en SMS med lenke til en informasjonsside. Du kan se hvordan denne ser ut ved å klikke på ? - ikonet under «Meldinger».

Endre varighet, video eller pris for en time

Standardinnstillingene for pris, hvorvidt video er inkludert og varigheten til en time bestemmes av tjenestens innstillinger. Du kan se en oversikt over tjenestene under Innstillinger > Tjenester

Du kan overstyre innstillingene for en enkelt booking  ved å klikke på den aktuelle delen i skjemaet, og sette nye verdier. Oppsummeringen blir markert med gul bakgrunn dersom de er ulike tjenestens standardverdier.

I videoen over endrer vi en time av tjenestetype «Videoterapi» til å vare lenger, og koste mindre.

For mer informasjon om videosamtaler, se her.
Svarte dette på spørsmålet ditt?