Del tilgang til kalender og klienter

Slik gir du administrator på klinikken tilgang til å administrere din kalender og klienter
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 10 måneder siden

For klinikker med administrativt ansatte kan det være behov for å gi andre tilgang til å administrere timeavtaler og klienter på dine vegne. Slik går du frem:

  1. Gå til Innstillinger → Tilgangskontroll
  2. Huk av på ønskede valg

Del klienter med klinikkadministratorer

Dette valget gir administratorer innsyn i din klientliste, men de har ikke mulighet til å gjøre endringer eller lese journalene.

Del kalenderdetaljer med klinikkadministratorer

Dette valget gir administratorer mulighet til å administrere din kalender. Valget gir tilgang til å opprette, endre og slette timeavtaler på dine vegne.

Husk at du må at gyldig grunnlag for å gi andre innsyn i dine klienter og avtaler. Dette vil avhenge av hvordan din praksis/klinikk er organisert og hvilke avtaler dere har internt.
Svarte dette på spørsmålet ditt?