Del tilgang til klienter

Slik går du frem for å gi flere behandlere tilgang til en klient eller overføre klienten til en annen behandler.
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 9 måneder siden

Du kan gi flere behandlere tilgang til en klient eller overføre klienten helt til en annen behandler.

Del tilgang

  1. I klientlisten, trykk på de tre prikkene til høyre for en klient og velg Del tilgang
  2. Velg eller søk opp en annen behandler i klinikken i søkefeltet øverst i vinduet som åpner seg.
  3. Velg Lagre

Du har tilgang til de samme valgene også fra klientsiden:

Overfør eierskap

Du kan også overføre eierskapet til klienten til en annen behandler. Vær obs på at denne behandleren da også har rettigheter til å fjerne din tilgang til klienten.

  1. Klikk på Del tilgang fra klientlisten eller inne på en pasient for å åpne delemenyen.
  2. Legg til en behandler dersom klienten ikke er delt med vedkomne fra før.
  3. Klikk på de tre prikkene ved siden av navnet til behandleren og velg Overfør eierskap

Svarte dette på spørsmålet ditt?