Arkiver klienter

Arkiver klienter som ikke lenger har et aktivt behandlingsforløp slik at du får en mer oversiktlig klientliste.
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 år siden

Trykk på de tre prikkene ved en klient listen og velg Arkiver klient.

For å se arkiverte klienter trykker på den lille teksten i bunnen av listen Vis arkiverte klienter.

For å reaktivere en klient viser du listen over arkiverte klienter, trykker på de tre prikkene og velger Reaktiver klient.

Svarte dette på spørsmålet ditt?