Arkiver klienter

Arkiver klienter som ikke lenger har et aktivt behandlingsforløp slik at du får en mer oversiktlig klientliste.
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 11 måneder siden

Trykk på de tre prikkene ved en klient listen og velg Arkiver klient.

For å se arkiverte klienter trykker på den lille teksten i bunnen av listen Vis arkiverte klienter.

For å reaktivere en klient viser du listen over arkiverte klienter, trykker på de tre prikkene og velger Reaktiver klient.

Svarte dette på spørsmålet ditt?